Billig leiebil

Opptil 70% rabatt

Forsikring

Vi hjelper deg med å finne riktig forsikring for din leiebil.

Forsikring leiebil

Leiebiler i over 15 år!

Jungelen av tilbud for forsikring til din leiebil er ikke alltid enkel å finne ut av. Vi i leiebilspania.no deler våre tips slik at din billeie blir så enkel som mulig.

Ofte blir du tilbyd mange forsikringer i leiebilskranken og mange av disse er unødvendig. Ved å undersøke hva forsikringer du allerede har kan du spare mye penger. En typisk ting som blir tilbudt er egenandelsforsikring, noe mange allerede har inkludert i sin reiseforsikring. NAF medlemmer har også gjerne denne dekningen, så ta en sjekk før du leier bil. Dersom du ikke har dekning fra før, så anbefaler leiebilspania.no å bestille dette allerede når du bestiller bilen hos oss (Tilgjengelighet vil variere). Når du bestiller bil hos oss tilbys ofte ekstra forsikring fra AXA som gir deg den dekningen du behøver, og du kan trygt si nei til eventuelle dekningen tilbudt i skranken i Spania. Under finner du et typisk eksempel på hva en slik dekning vil inneholde.  

I følge forbrukerrådet blir leiebil i Spania gjerne dobbelt så dyr dersom man takker ja til ekstraforsikringene. Undersøkelser de har gjort viser at reisesøkemotorer slik som leiebilspania.no er betydelig billigere enn forsikringene som tilbys av leiebilselskapene i skranken. Link til full artikkel hos forbrukerrådet.

Smarte lenker å lese når du skal leie bil i Spania: 

Pristest Leiebilforsikringer forbrukerrådet

Hver tiende glemmer å sjekke leiebilen – Forbrukerrådet

Bilforsikring – dette dekker den – Smarte Penger

Trenger du ekstra forsikring når du leier bil – Gjensidige

NAF Egenandelsforsikring for leiebil

 

Typisk* dekning inkludert i våre priser

Tyveriforsikring
Kollisjonsforsikring (CDW)
Ansvarsforsikring
*Sjekk ditt leietilbud for hvilken dekning som er inkludert

Kjøp egenandelsforsikring på våre sider. AXA tilbyr deg å kjøpe forsikring som dekker egenandel og andre skader på våre sider. Sjekk ut typisk dekning her 

Dekning for din bil oppgis før bestilling av forsikring på våre bestillingssider

Undersøk alltid hva dekning du har i egen forskring. Dette kan være:
Reiseforsikring
Personlig ulykkesforsikring
Forsikring gjennom fagforening
NAF medlemskap

Typisk eksempel på dekning fra AXA
hva forsikring typisk dekker

Noen vanlige begreper: 

Collision Damage Insurance – Ansvaret for skade påført leiebilen bortfaller om kjøretøyet er involvert i en kollisjon. Denne forsikringen er ofte begrenset til et visst beløp og eksluderer ofte vinduer, dekk og borttauing. Dekningen har ofte en egenandel, som må dekkes av leietaker. Bilutleieleverandøren vil som oftes holde av beløpet på ditt kredittkort når du henter bilen.

Egenandel / Excess – Når en bil blir leid er som oftest CDW(Collision damage waiver), tyveri og ansvar dekket i leieprisen. Ved en skade må leietaker dekke en del av skaden, og det er dette som kalles egenandel. Noen bilutleie firmaer tilbyr egenandelsforsikrig eller mulighet til å kjøpe deg «fri» fra egeandelen. Dette kan ha mange navn som super CDW, non waiver, egenandelsforsikring mm. Egenandelen er typisk fra 10 000 kr og oppover, vil variere fra land til land – og leverandør til leverandør. Detaljene står i ditt leiedokument.

Egenandelsansvaret er beløpet som bestemmes av leverandøren av leiebilen, som du holdes ansvarlig for i tilfelle skade på eller tyveri av kjøretøyet. Skade på eller tap av dekk, frontrute, speil og understell dekkes i noen tilfeller ikke av CDW (kollisjonsforsikring). Du bør sjekke dette hos utleiebyrået ved skranken.

Hvis du kjøper egenandelsforsikring fra en tredjepart, må hovedsjåføren fremvise dette ved utleiedisken for at billeierepresentanten skal kunne få depositumet godkjent.

Damage Excess Reduction – Dette er et beløp som kan betales per dag for å redusere egenandelen

Theft Insurance – Denne forsikringen fjerner eller reduserer leiers ansvar for tyveri av kjøretøyet, eller forsøk på tyveri. Dekningen kan inneholde en egenandel. Dekker ikke dine personlige effekter. Husk å sjekk hva din reiseforsikring dekker

Third Party Insurance – Ansvarsforsikring, påbudt i alle land. Dette er inkludert i ratene, dersom ikke annet er oppgitt

Glass/tyre waiver – Dekning for å fjerne eller redusere leiers ansvar for skade på dekk og vindu. Vanligsvis betalt med en daglig rate.

Personal Accident Insurance – Ulykkesforsikring. Kan kjøpes hos noen leverandører, men det vanlige er at dette er dekket av leiers egen personlige forsikring  – som reiseforsikring eller annet. Sjekk med ditt forsikringsselskap

Complete Coverage Package – en pakke som inkluderer alle forsikringer. 

 Leiebilspania.no er ikke ansvarlig for leiers valg av forsikring. Det anbefales at kunder undersøker hva dekning de har behov for og sammenligner med dekninger de har allerede inkludert i sine egne private forsikringer. 

Hvorfor velge oss

De viktigste forsikringene inkludert i leien

Tilbyr egenandelsforsikring på våre sider

Alltid billige leiebiler i hele Spania

Hjelper deg finne frem til rett dekning