Det å kjøre bil i Spania er ikke som i Norge. Under finner du noen tips som kan være nyttig å ta med seg før du setter av gårde på de spanske autopistaer.

  • For å kjøre bil i Spania må du være 18 år og ha et gyldig europeisk førerkort
  • Barn som sitter i framsetet må være overr 12 år. Barn under 135cm må sitte i barnesete
  • Promillegrense er 0,5
  • Fartsgrenser:
  • Tettsteder: 50 km/t  Landevei 80-90-100 km/t  Motorvei: 120 km/t
  • Følg fartsgrensene, det er fotobokser på ulykkesutsatte steder
  • Du trenger ikke å ha lys på bilen om dagen, men ved dårlig sikt eller ved mørkets frembrudd må du ta på lys

I mange år har det å kjøre bil i Spania for nordmenn vært forbundet med en viss usikkerhet. Å ta «en spansk en» er et trafikkutrykk her hjemme og det er fortsatt forskjeller mellom spansk og norsk trafikk. Det siste tiåret har derimot trafikkbildet forandret seg mye. Spanske myndigheter og politi har hatt fokus på å få ned ulykkestallene og endre trafikkulturen. Om du kjørte bil i Spania for 15 år siden og skal kjøre der i dag, så vil du merke stor forskjell. Politiet har fartskontroller, promillekontroller og det er høye bøter for å bryte disse grensene. Det er også mange fysiske tiltak som utbygging av motorveier, midtdelere og tilrettelegging for fotgjengere.

Kjøre bil i Spania

Etter disse grepene så har nå Spania et av de laveste dødstallene i trafikken i hele EU og trafikkbildet føles avslappet og trygt.

Trafikkregler ved kjøring i Spania

Trafikkreglene i Spania er ikke veldig forskjellig fra Norge. Du kjører på høyre side og kjører forbi på venstre side. På motorveier er det ikke tillatt å kjøre forbi en bil som ligger til venstre for deg (på innsiden) og venstre felt er forbikjøringsfelt. Det vil si at hovedregelen er at du skal ligge i høyre felt. En del kryss er utformet slik at når du skal til venstre, så skal du kjøre av til høyre og vente der i et eget felt med trafikklys. Dette kan være litt uvant i starten, men det fungerer godt.

I rundkjøringer her hjemme er det to felt, og det er det ofte i Spania også. I Spania er det derimot en kultur for å kun bruke et av disse feltene, så det kan være greit å være obs på. Det er også vanlig i store rundkjøringer at mange ligger i ytterste felt når de skal helt rundt, så om du ligger i innerste felt kan det være greit å sjekke blindsonen før du kjører ut av rundkjøringen.

Det er påbudt å bruke setebelter til enhver tid, og barn under 135 cm skal sitte i egnet barnesete. Barn må være 12 år gammel før de kan sitte i passasjersetet fremme.

Det er ikke tillatt å bruke fløyte unntatt ved en ulykke eller for å avverge en hendelse. Dette er derimot ikke noe spanjoler praktiserer, da hornet er flittig brukt.

Bøter for å bryte trafikkregler kan være fra 50 euro og oppover til noen hundre euro. Dersom du ikke er bosatt i Spania så kan du bli bedt om å betale boten på stedet. Blir du tatt i fotoboks så sendes boten hjem til deg i Norge. Det gis rabatt på 50% dersom boten betales innen en viss tidsfrist.

Pass på fartsgrensene, de vanlige er 50 km/t i tettbygd strøk, 80-90 km/t på landevei og 120 km/t på motorvei. Mange byer har egne og lavere fartsgrenser. Etter mye debatt har for eksempel Benidorm innført en fartsgrense på 20 km/t i store deler av byen. Dette kan nok føles litt spesielt da det i denne byen er brede og flotte avenyer med flere felt.

Hvem kan kjøre i Spania?

Har du gyldig norsk førerkort eller et førerkort utstedt i et annen EU/EØS land kan du kjøre bil i Spania. Skal du oppholde deg lenge i Spania kan det være en fordel å bytte inn ditt norske førerkort med et spansk førerkort. Har du førerkort fra et annet land, så må du få førerkortet oversatt til spansk og ha medbrakt et internasjonalt førerkort.

Parkering

I mange spanske byer vil du finne parkeringshus eller tilrettelagte parkeringsarealer lett tilgjengelig. De er godt skiltet, men er ofte ganske trange. Pass på når du leier bil at du parkerer slik at du unngår parkeringskade på bilen og ta gjerne bilde av parkeringen før du forlater plassen.

Skal du gateparkere gjelder det samme rådet, pass på å parkere slik at ikke du står utsatt til. Spanske bilister har ofte ikke det samme forholdet til bilen som vi har i Norge, og det parkeres svært tett – gjerne støtfanger mot støtfanger.

Leiebil i Spania

Det er enkelt å leie bil i Spania, men husk å bestille i god tid slik at du får den rimeligste prisen. Husk også å sjekke ut våre hjelp sider og les våre beste tips – så er du godt forberedt. Bruk vår søkemotor når du trenger bilutleie i Spania, du er da sikret den beste prisen!